FX & Deposit Rates

FX & DEPOSIT RATES

FX & Deposit Rates

26 May 2019
Morning version
Previous Prices
23 May 2019 Morning version Evening version
22 May 2019 Morning version Evening version
21 May 2019 Morning version Evening version
20 May 2019 Morning version Evening version
19 May 2019 Morning version
16 May 2019 Morning version Evening version
15 May 2019 Morning version Evening version
14 May 2019 Morning version
13 May 2019 Morning version Evening version
12 May 2019 Morning version
09 May 2019 Morning version
08 May 2019 Morning version Evening version
07 May 2019 Morning version Evening version
06 May 2019 Morning version Evening version
05 May 2019 Morning version
02 May 2019 Morning version Evening version
30 April 2019 Morning version Evening version
29 April 2019 Morning version Evening version
28 April 2019 Morning version
25 April 2019 Morning version Evening version
24 April 2019 Morning version Evening version
23 April 2019 Morning version Evening version
22 April 2019 Morning version Evening version
21 April 2019 Morning version
17 April 2019 Morning version Evening version
16 April 2019 Morning version Evening version
14 April 2019 Morning version
09 April 2019 Morning version Evening version
08 April 2019 Morning version Evening version
07 April 2019 Morning version
04 April 2019 Morning version Evening version
03 April 2019 Morning version Evening version
02 April 2019 Morning version Evening version
01 April 2019 Morning version Evening version
31 March 2019 Morning version
27 March 2019 Morning version Evening version
26 March 2019 Morning version Evening version
25 March 2019 Morning version Evening version
24 March 2019 Morning version
21 March 2019 Morning version Evening version
20 March 2019 Morning version Evening version
19 March 2019 Morning version Evening version
18 March 2019 Morning version Evening version
17 March 2019 Morning version
14 March 2019 Morning version Evening version
13 March 2019 Morning version Evening version
12 March 2019 Morning version Evening version
11 March 2019 Morning version Evening version
10 March 2019 Morning version
07 March 2019 Morning version Evening version
06 March 2019 Morning version Evening version
05 March 2019 Morning version Evening version
04 March 2019 Morning version Evening version
03 March 2019 Morning version
28 February 2019 Morning version Evening version
27 February 2019 Morning version Evening version
26 February 2019 Morning version Evening version
25 February 2019 Morning version Evening version
24 February 2019 Morning version
21 February 2019 Morning version Evening version
20 February 2019 Morning version Evening version
19 February 2019 Morning version Evening version
18 February 2019 Morning version Evening version
17 February 2019 Morning version
14 February 2019 Morning version Evening version
13 February 2019 Morning version Evening version
12 February 2019 Morning version Evening version
11 February 2019 Morning version Evening version
07 February 2019 Morning version Evening version
06 February 2019 Morning version Evening version
05 February 2019 Morning version Evening version
02 February 2019 Morning version
31 January 2019 Morning version Evening version
30 January 2019 Morning version Evening version
29 January 2019 Morning version Evening version
28 January 2019 Morning version Evening version
27 January 2019 Morning version
24 January 2019 Morning version Evening version
23 January 2019 Morning version
22 January 2019 Morning version Evening version
21 January 2019 Morning version Evening version
20 January 2019 Morning version
16 January 2019 Morning version Evening version
15 January 2019 Morning version Evening version
14 January 2019 Morning version Evening version
13 January 2019 Morning version
10 January 2019 Morning version Evening version
09 January 2019 Morning version Evening version
08 January 2019 Morning version Evening version
07 January 2019 Morning version Evening version
06 January 2019 Morning version
03 January 2019 Morning version Evening version
02 January 2018 Morning version Evening version